LICEUL TEHNOLOGIC BRATIANU
O SCOALA PENTRU TOTI !
NOUTATI

Înscrierea la examenul de bacalaureat sesiunea iunie 2013

În atenția elevilor claselor a XII-a  și a XIII-a seria curentă,  sau a absolvenților seriilor anterioare ce doresc să susțină examenul de bacalaureat la liceul nostru.

Perioada de înscriere la examenul de bacalaureat sesiunea iunie 2013 este 27-31 mai 2013.

Elevii seriei curente vor contacta diriginții în vederea completării fișei de înscriere.

Elevii seriilor anterioare vor ridica fișa de înscriere de la secretariat.

Se fac înscrieri pentru cls. IX frecvență redusă

Important!

 Liceul Tehnologic Bratianu primește, pentru anul școlar 2013-2014,  cereri de înscriere pentru clasa a IX-a, învățământ liceal cu frecvență redusă,  profilul Real, specializarea Științele naturii.

Cei interesați se pot adresa direct secretariatului liceului sau pot solicita informații suplimentare la numărul de telefon 0250810260.